bob平台登录-bobappp平台-bob游戏app
bob平台登录-bobappp平台-bob游戏app

给我一块木头,为您塑造一个天堂。

gěi wǒ yī kuài mù tóu ,wéi nín sù zào yī gè tiān táng 。

五心级服务:专心、细心、热心、诚心、决心。

wǔ xīn jí fú wù :zhuān xīn 、xì xīn 、rè xīn 、chéng xīn 、jué xīn 。

低碳环保,真我品质。

dī tàn huán bǎo ,zhēn wǒ pǐn zhì 。

About Us

关于我们

飞云钟表加工场 ,于1995在福建省福州市注册成立,我公司以出产加工的模式经营石英钟机芯; LCD模块 ; 钟头; 钟胆; 时钟配件 。飞云钟表加工场办公地址为广东 东莞市 长安镇莲峰路莲峰巷28号一楼,假如您对我们的产物 、手艺或办事有爱好 ,随时接待您的来电或上门咨询。
About Us
关于我们


案例展示

Our Project